حاج محمد جلالی با سابقه ای بیش از نیم قرن می باشد ، فعالیت تخصصی چاشنی ها و ادویجات هندی که در سال ۱۳۳۰ با اسم و عنوان فروشگاه ادویه جات حاج محمد جلالی صورت گرفت.