ایمیل

info@jalali.company

شماره تماس

شماره فروشگاه : ۰۶۱۵۳۲۲۱۲۷۴
شماره سفارشات : ۰۹۳۵۵۶۴۱۵۰۲
شماره سفارشات تهران : ۰۹۱۲۹۴۳۷۹۸۱
شماره مدیریت : ۰۹۱۶۶۳۱۵۸۰۱

آدرس

آدرس : آبادان – خیابان امام خمینی – نبش فرعی هفتم – فروشگاه حاج محمد جلالی

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_