افتخارات حاج محمد جلالی

با استاندارد سازی سطح کیفیت خدمات خود و همچنین در نظر گرفتن رضایت مندی مشتریان به عنوان اصل اول، موفق گردید در دو زمینه ی گواهینامه ی استاندارد ایزو از شرکت معتبر Qbcert انگلستان دریافت نماید.
۱- Iso 9001:2008 استاندارد مدیریت کیفیت.
۲- Iso 10002:2014 استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان

استاندارد آجیل فروشی جلالی
گواهی آجیل فروشی جلالی