درباره حاج محمد جلالی

_
حاج محمد جلالی با سابقه ای بیش از نیم قرن می باشد ، فعالیت تخصصی چاشنی ها و ادویجات هندی که در سال ۱۳۳۰ با اسم و عنوان فروشگاه ادویه جات حاج محمد جلالی صورت گرفت.
در حال حاضر فعالیت برند حاج محمد جلالی به صورت قانونی و با نام تجاری ثبت شده می باشد.
خدمات ما

خدمات ما

_

حاج محمد جلالی

حاج محمد جلالی

حاج محمد جلالی

حاج محمد جلالی